Ne, moguće je dopuniti samo svoj račun sa ličnim sredstvima. Polog depozita je moguć samo ako se podaci vlasnika Xlive računa podudaraju sa podacima XLive korisnika koji vrši depozit.