Verifikacija naloga se vrši radi poštovanja zakonskih procedura a u cilju sprečavanja zloupotreba i radi potvrde identiteta. Potrebno je da pošaljete putem maila vaš skeniran lični identifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola, pasoš...) na mail: support@xlivebet.com . Odgovor možete očekivati najkasnije u roku 24h.