U slučaju da učesnik traži natrag iznos depozita koji je položio putem platnih kartica ili sistema plaćanja, bez opklade, naknada za uslugu platnog prometa će se odbiti u istom iznosu kao što je Organizator platnog prometa zadržao za transfer gore navedenih depozita.