Klikom na kvotu pored odabranog događaja, opklada će biti automatski uvrštena na listić/tiket na desnoj strani ekrana. 


Da biste dodali slijedeću opkladu na tiket jednostavno odaberite slijedeću kvotu događaja na koji želite da postavite opkladu. 


Maksimalan broj opklada za Multi opkladu je 30 po tiketu. Odnosno 16 za Sistem opkladu.