Na vrhu stranice u pod-meniju nalaze se sekcije „Rezultati“ i „Rezultati uživo“ gdje se datumski mogu pretražiti rezultati odigranih/završenih događaja odnosno događaja koji su u toku.